بیوگرافی افسانه قلی زاده

سایت رسمی افسانه قلی زاده

 

 

فارغ التحصیل رشته کارگردانی

بازی در سه نمایش ( علاءالدین و چراغ جادو ، قصه خارپشت و گل طلایی) در دوران دانشجویی و اجرا شده به صورت حرفه ای در سالنهای حرفه ای 1364-1363

نویسنده چندین داستان کوتاه و مقاله که در کیهان بچه ها و مجله چهره منتشر می شده است .1364

ورود به مرکز هنرهای نمایشی به عنوان گریمور و بعدها به عنوان طراح گریم از سال 1364 تا کنون که طراحی و اجرای دهها و صد ها نمایش را به عهده داشته ام .


طراحی عروسک گریم تئاتر و سینما طراحی مو و ماسک رنگ و رو فیلم